REKISTERISELOSTE

 1. Rekisterin pitäjä
  Kemin Latu ry
  C/O Pj Ulla Liukkonen
  Kalkkinokantie 29 A 6
  94720 Kemi
 2. Tietosuojavastaavat / Yhteyshenkilöt
  Sihteeri Merja Ruuskanen
  Jäsensihteeri Vesa Liukkonen
 3. Rekisterin nimi
  •  Jäsenrekisteri -> Suomen Latu ry ylläpitää yhdistyslain (26.5.1989/503) mukaista
   jäsenluetteloa (Ankkuri), johon tallennetaan tiedot sen jäsenistä ja sen
   jäsenyhdistysten henkilöjäsenistä. Henkilötietoja käsitellään EU:n
   tietosuoja-asetuksen (2016/679)
  • YlläsAlpin varauslistat-> Kemin Latu ry
  • Sähköpostiosoitteet-> Kemin Latu ry
  • Tapahtumiin osallistujalistat-> Kemin Latu ry
  • Talkoolaisrekisteri-> Kemin Latu ry
  • Valokuvapankit-> Kemin Latu ry
  • Kilpailujen tuloslistat-> Kemin Latu ry
 4. Rekisterin käyttötarkoitus
  Rekisteritietojen käyttötarkoitus on jäsensuhteiden hoito, hallinta ja ylläpito.

  Tiedot kerätään jotta saadaan….
               …vuokraajatiedot
               …lähettää tietoja jäsenistölle
               …tiedot talkoolaisista
               …osallistujamäärät ja jakautuma
               …valokuvamuistot tapahtumista

 5. Rekistereiden säilytys / Rekisterin suojauksen periaatteet
  • Tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu käytössä olevilla teknisillä
   suojausmenetelmillä. Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän
   myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja
   salasanan perusteella pystytään todentamaan kaikki sisään kirjautumiset. Käyttäjille
   on määritelty käyttöoikeustaso, joten tietoja pääsee muokkaamaan vain pieni osa
   käyttäjistä.
  • Valokuvat sähköisessä muodossa ulkoisella kovalevyllä yhdistyksen tietokoneella
  • Osallistujalistat ja tuloslistat paperisina, tehdään erillinen excel taulukko missä
   lajitellaan osallistujamäärät, sukupuoli, ja ikäjakautuma. Tämän jälkeen paperiset
   listat hävitetään.
  • Talkoolaislistat sähköisessä muodossa ulkoisella kovalevyllä yhdistyksen
   tietokoneella
  • YlläsAlpin vuokrauslistat sähköisessä muodossa ulkoisella kovalevyllä yhdistyksen
   tietokoneella
  • Sähköpostiosoitteet gmail.com
 6. Tarkastusoikeus
  Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat
  henkilötiedot. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.
 7. Virheen oikaisu
  Virheellinen tieto jäsenrekisterissä korjataan rekisteröidyn omasta pyynnöstä. Pyyntö
  osoitetaan Suomen Ladun jasenpalvelu@suomenlatu.fi osoitteeseen.
 8. Kielto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta häntä itseään
  koskevia tietoja.
  Kemissä 14.9.2022
  Kemin Latu ry
  Hallitus